Ensemble pas à pas!

Partnership Agreement

Why a Partnership Agreement?

The Partnership Agreement is a tool for a better “doing together”. It allows all requestin partners and Les Amis d’Accompagner to collaborate in the same spirit.

This Agreement has three distinct aims:

  • Define the field of action of Les Amis d’Accompagner towards the requesting partner;
  • Specify the joint working procedure;
  • Request the signatories to evaluate the collaboration annually.

Read here the terms of this Agreement.

Signatory partners

Service Social des Solidarités

De Sociale Dienst Solidariteit is een vereniging die tot taak heeft iedere vluchteling die in een kritieke sociale situatie verkeert de kans te bieden een waardig en menselijk leven te leiden met respect voor zijn of haar opvattingen, cultuur en overtuigingen en met respect voor de manier van leven in ons land. Zij werken samen met andere organisaties om deze mensen het recht te geven op sociale, administratieve, juridische, en medische bijstand (met inbegrip van geestelijke gezondheid), met inachtneming van essentiële primaire behoeften, alsook het recht op onderwijs en gezondheidspreventie, culturele erkenning en beroepsopleiding.

Samu Social Brussels

Samusocial is een stedelijke voorziening die sociale noodhulp verstrekt en uitsluiting bestrijdt. Het heeft de volgende opdrachten: Noodhulp bieden aan daklozen in nood in de straten van Brussel (onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding, maaltijden, douche). Een menswaardige relatie herstellen en, als de persoon dat wenst, die begeleiden op zoek naar een oplossing om weg te raken van de straat.

BAPO – Bruxelles Accueil Porte Ouverte

Brussel Onthaal-Open Deur is een tweetalige vzw die in 1971 werd opgericht op initiatief van priesters en leken die actief waren in de Katholieke Kerk in Brussel Centrum. Het doel was een plaats aan te bieden waar mensen in moeilijkheden zouden worden onthaald en gehoor krijgen en, meer over het algemeen iedereen die een godsdienstige, geestelijke of sociale kwestie wenst te delen.

Consultation ONE Prénatale de Molenbeek St Jean

Gratis dienst voor toekomstige ouders waar ze gehoor, ondersteuning, voorbereiding op de bevalling en de borstvoeding en bewustmaking voor hygiëne kunnen krijgen….

OCMW Etterbeek

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) hebben als taak iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daartoe bieden zij een veelzijdige sociale dienstverlening waarop kansarme burgers van de gemeente onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen.

.Objectif

De Objectif-vereniging is een beweging die werkt voor de gelijke rechten van elke burger door hen te ondersteunen in hun inspanningen om toegang te krijgen tot de Belgische nationaliteit via meldpunten, de bevordering van het stemrecht voor niet-Belgische ingezetenen, enz.

Anderzijds voert ze ook acties op het vlak van permanent onderwijs zoals animaties, opleidingen en stands voor sensibilisering van de het wetboek van de Belgische nationaliteit, het stemrecht voor buitenlanders, alfabetiseringsklassen en Frans als vreemde taal. Daarnaast nog een activiteit gericht op ontmoetingen en debat tussen vrouwen (“ koffie-debat” genoemd), culturele uitstapjes, etc.

Via

Via is een onthaalkantoor voor niewkomers in Molenbeek en Schaerbeek Het biedt hen individuele coaching, burgerschap modules en Franse lessen.

Pazhapa

Pazhapa is een opvangcentrum in Vorst dat mensen met een handicap verwelkomt door een geruststellende leefomgeving te bieden waardoor ze zo autonoom mogelijk in de samenleving kunnen leven en er actief kunnen aan deelnemen.

Couleurs Santé

Couleurs Santé is een medisch huis in Elsene. Het biedt eerstelijnszorg waarbij het multidisciplinaire team een lokaal georganiseerde gezondheidszorg onderschrijft, waarbij zorg, preventie en gezondheidsbevordering worden samengebracht in samenwerking met het lokale netwerk.

Het ziekenhuis St. Anne St Remi

Het ziekenhuis St. Anne St Remi bevindt zich in Anderlecht. Het maakt deel uit van de ziekenhuisgroep Chirec die de mens binnen elke ondernomen actie centraal wil stellen

Het Home Monfort

Het Home Monfort

Het Home Monfort is bedoeld voor 34 vrouwen , van 18 tot 50 jaar, zonder kinderen die zich zonder huisvesting bevinden om financiële, sociale, familiale- en / of psychologische redenen en die graag hun leven opnieuw in eigen handen willen nemen.

Het centrum Ariane

Het centrum Ariane is een noodopvangcentrum en crisiscentrum, in Vorst, voor iedereen met een huisvestingsprobleem op het grondgebied van het Brussels Gewest. Het biedt telefonische ondersteuning en advies evenals individuele ondersteuning ter plaatse voor elke opgevangen persoon.

De cel Sociale Uitsluiting

De cel Sociale Uitsluiting, gelegen in Molenbeek, ontwikkelt programma’s voor preventie en sociale cohesie. Ze brengt meerdere diensten samen: Bestrijding van sociale uitval, Lokale diensten: buurthuizen – socio-sportieve evenementen – Huis van de Vrouw, Begeleiding van de Primo-arrestanten, Begeleiding van Primo arrestanten , Begeleiding van de drugsgebruikers en hun families, Sociaal-juridische diensten, bestrijding van schooluitval – coaching, Cel voor preventie van geweld

De vereniging van huurders Marollienne

De vereniging van huurders Marollienne zorgt voor een sociale en juridische permanentie, bij het zoeken naar een woning aangepast aan de noden van grote gezinnen, ondersteuning voor de huurcontracten of onderhuurders, onderhandeld met de eigenaars om de achtergestelde gezinnen te herlaatsen, door hulp te bieden bij het verkrijgen van de huurgarantie, het oplossen van conflicten met eigenaars (privé en publiek), de mobilisatie van leden en de interpellatie van politieke leiders

Talita

Talita

Talita is een tehuis voor vrouwen, met of zonder kinderen, in moeilijkheden in Brussel. Talita biedt huisvesting en psycho-sociale ondersteuning. Het staat voor gemeenschapsleven (maaltijden in groep en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes door de gasten). De begeleiding wordt verzorgd door een multidisciplinair team.

Het opvangcentrum van Sint-Pieters-Woluwe

Het opvangcentrum van Sint-Pieters-Woluwe is één van de 19 opvangcentra voor asielzoekers in België die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het opvangcentrum is niet beperkt tot het voldoen aan basisbehoeften (zoals kost en inwoon), omdat asielzoekers ook sociale, juridische en medische ondersteuning ontvangen. Daarnaast organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat bewoners hun tijd op een nuttige manier kunnen gebruiken.

Transition

Transition is een dienst in Ukkel die geïndividualiseerde ondersteuning biedt aan een persoon om deze te ondersteunen in zijn levensproject, plan van aanpak en beheer van zijn dagelijkse leven. Transition is voor adolescenten (vanaf 15 jaar) en volwassenen met allerlei handicaps.

SASB – Siréas

De Siréas Social Service (SASB), gevestigd in Elsene, is een eerstelijnsdienst, die moet zorgen voor een kwalitatief onthaal, maar ook reflectie moet stimuleren over de redenen waarom migranten en vluchtelingen hun toevlucht zoeken in België en over de problemen in de gastlanden.

Deze sociale dienst ligt aan de oorsprong van de ganse instelling en is er de hoeksteen van. Het is vanuit deze dienst dat alle activiteiten van SASB / Siréas / FAE werden ontwikkeld.

La Rive

Het opvanghuis La Rive, gelegen in Brussel, biedt onderdak en psycho-sociale ondersteuning aan alleenstaande mannen, koppels en gezinnen. Concreet wil het opvangcentrum deze mensen ondersteunen in hun (her) integratieproject. La Rive maakt deel uit van de non-profit organisatie “Source”, die daklozen en / of zeer kwetsbare mensen wil helpen.

Le Clos – l’Ilot

Het dagcentrum Le Clos is 7 dagen per week geopend, het hele jaar door en is een toevluchtsoord, gelegen in St Gilles, voor mensen die op straat leven. Toegankelijk voor kansarmen, biedt het de kans om de dag door te brengen op een warme, droge en rustige plek. Na verloop van tijd en na opbouw van een hernieuwd vertrouwen stelt Le Clos de meest kwetsbaren in onze samenleving in staat om naar een geschikte accommodatie te verhuizen en de straat te verlaten.

Le Clos maakt deel uit van de vereniging L’Ilôt. Het doel van het Ilot is om te voorzien in de behoeften van daklozen en echt aan de basis te werken door individuele ondersteuning, collectief werk en een maatschappelijk engagement.

De Straatverpleegkundigen

De Straatverpleegkundigen ontmoeten dakloze patiënten overal in Brussel, rechtstreeks en gratis.

Door hun zorg krijgen deze hun zelfvertrouwen en motivatie om voor hun hygiëne en gezondheid te zorgen, dit door hen te begeleiden in aangepaste zorgstructuren, door actief naar hen te luisteren en hen te adviseren. De follow-up is verzekerd tot de re-integratie van de patiënt in een woonomgeving waar deze kan genieten van de ondersteuning van professionals en vrijwilligers van de Straatverpleegkundigen om de terugval van de patiënt en zijn terugkeer naar de straat te voorkomen.

De kliniek Saint-Jean

De kliniek Saint-Jean, gevestigd in Brussel, staat open voor iedereen met respect voor culturele, filosofische en religieuze pluriformiteit en biedt een reeks van diensten en hulpmiddelen in lijn met de evolutie van de gezondheidszorg en medische praktijken.

Het huis “Le 160”

Het huis “Le 160”, gelegen in St Gilles, is een 24/7 noodopvang voor gezinnen of alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen, allemaal zonder onderdak. Het team biedt individuele coaching voor een administratieve regularisatie die vereist is om een oplossing te kunnen bieden op het vlak van ​​huisvesting voor de lange termijn.

De 160 maakt deel uit van de vereniging L’Ilôt. Het doel van het Ilot is om te voorzien in de behoeften van daklozen en echt aan de basis te werken door individuele ondersteuning, collectief werk en een maatschappelijk engagement.

De vzw Solidarité Savoir

De vzw Solidarité Savoir, gevestigd in Molenbeek, is een wereldwijd sociaal actiecentrum. De vereniging biedt een sociale dienst, een reparatiecafé, informatica cursussen, ondersteuning voor vrouwelijke ondernemers, culturele uitstapjes, enz.

Cité Joyeuse

La Cité Joyeuse is located in Molenbeek-Saint-Jean, it aims at helping children who are in need.

Convivial

De Convivial Association, gevestigd in Vorst, heeft als missie vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en asielzoekers te ondersteunen tijdens hun reis, van hun aankomst tot hun sociale en professionele integratie in België. Een tweede missie is om het grote publiek te sensibiliseren en de ontmoeting tussen Belgen en vluchtelingen te bevorderen.

Begeleid Wonen Brussel

Begeleid Wonen Brussel, gevestigd in Jette, biedt ondersteuning aan volwassenen meteen handicapdie zelfstandig in het Brussels HoofdstedelijkGewest willen wonen.
De escort service is gratis en onbeperktin de tijd.

Klein-Kasteeltje- Fedasil

Klein-Kasteeltje is een van de 19 opvangcentra voor asielzoekers in België die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is het eerste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België (1986).
Het opvangcentrum voorziet niet alleen in basisbehoeften (onderdak en voedsel) aangezien asielzoekers ook sociale, juridische en medische ondersteuning krijgen. Daarnaast organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat bewoners hun tijd optimaal kunnen benutten. Het centrum verwelkomt, begeleidt en begeleidt ook 40 MENA (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen).

Médecins du Monde

Médecins du Monde is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie gevestigd in Brussel. Als onafhankelijke vereniging gaat ze verder dan enkel de zorg. Ze hekelt aanvallen op de menselijke waardigheid en op de rechten van de mens en vecht om de situatie van mensen in binnen- en buitenland te verbeteren. Hiervoor vertrouwt ze op de inzet van al haar leden, zowel binnen als buiten de medische sector.

Famisol

Famisol is een Brusselse dienst voor vroegtijdige hulpverlening en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking, ongeacht hun handicap, evenals voor hun gezin.

De vereniging coördineert twee vrijwilligersmissies die een beroep doen op alle solidaire burgers die hun vrije tijd in groep willen doorbrengen of willen meewerken aan gezinsopvang op korte termijn.

FAMD

De verschillende diensten waaruit de Stichting is samengesteld, maken het mogelijk om de gedetineerde tijdens zijn detentie beter te begeleiden, maar ook om hem te helpen en te ondersteunen bij de uitwerking van een nieuw levensproject, voor de periode na de gevangenisstraf. Familie en geliefden kunnen ook ondersteuning krijgen tijdens deze moelijke periode.
De samenleving bewust maken van deze vaak over het hoofd geziene wereld die onderworpen is aan vooroordelen en kant-en-klare ideeën (bijvoorbeeld driesterrengevangenissen) is eveneens een doel van de FAMD.

De Bivak

De Bivak is een dagcentrum voor volwassen chronisch psychiatrische patiënten in Ukkel. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van expressie, cultuur, sport en het dagelijks leven. Nausicaa is een groep van beschermde huizen voor zelfstandig wonen voor volwassenen met psychische problemen, met 48 plaatsen verspreid over de gemeenten Ukkel en Elsene.

De Dienst Jeugdrecht

De Dienst Jeugdrecht, gevestigd in Brussel, is een sociale dienst die sociale en juridische bijstand biedt en op verzoek eveneens ondersteuning aan jongeren. Deze dienst zorgt ervoor dat de instellingen de jongere en zijn rechten respecteren. Ze is gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar (en onder bepaalde omstandigheden tot 20 jaar) evenals hun gezinnen.

Aksent

Het doel van de Aksent vzw in Schaarbeek is om ouderen en behoeftigen langer thuis te laten wonen. Voor langdurig werkzoekenden biedt Aksent opleidingen en de kans om werkervaring op te doen.

DUO for a JOB

DUO for a JOB zet jongeren van allochtone afkomst die actief op zoek zijn naar werk in contact met mensen boven de 50 jaar, zodat deze laatsten hen kunnen ondersteunen in hun aanpak. Via deze intergenerationele begeleiding wil DUO for a JOB bijdragen aan het garanderen van gelijke kansen op toegang tot werk.
Coaching is ook een gelegenheid tot uitwisseling,om intergenerationele en interculturele banden te smeden en aldus bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie in Brussel.

Het OCMW van Koekelberg

Het OCMW van Koekelberg is een centrum dat toegankelijk is voor alle inwoners zodat iedereen zich gesteund kan voelen en een leven van menselijke waardigheid kan leiden. Het OCMW komt tussen in een brede waaier van domeinen zoals de opvang van de kinderen, de senioren, de ziekenhuiskosten, de hulp aan studenten, schuldbemiddeling, de energierekening, de toegang tot cultuur, de vakantiecursussen oor vjongeren, opleiding, professionele integratie … Het OCMW komt tussen in een brede waaier van domeinen zoals de opvang van de kinderen, de senioren, de ziekenhuiskosten, de hulp aan studenten, schuldbemiddeling, de energierekening, de toegang tot cultuur, de vakantiecursussen oor vjongeren, opleiding, professionele integratie …

Het medische huis “des Primeur”

Het medische huis “des Primeur” wil deelnemen aan seen sociale verandering die de gezondheidstoestand van de bevolking verbetert door kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg te bieden en door maatregelen voor te stellen om de factoren die de gezondheid van de bevolking beïnvloeden waar nodig te wijzigen.

De kinderdagverblijven van Chant d’Oiseau – Vogelzang

De kinderdagverblijven van Chant d’Oiseau – Vogelzang zijn twee huizen, gelegen in bijbehorende gebouwen. Ze bieden een zeer warm welkom aan moeders en kinderen die momenten van ernstige moeilijkheden ervaren: familiegeweld, intense eenzaamheid, depressie, extreme armoede, alcoholisme, verslaving aan medicatie of drugs …

Molenbeek Vivre Ensemble, MOVE

MOVE a pour objectif de développer des programmes de prévention et de cohésion sociale :
Lutte contre le décrochage scolaire et social.
Animations sociosportives- Travail social de rue – Maison des Femmes
Accompagnement des Primo arrivants – Le SAMPA
Accompagnement des Primo Incarcérés – Le SCAPI
Accompagnement des usagers de drogues et de leurs familles – Le Pont
Services sociojuridiques – Antenne J
Lutte contre le décrochage scolaire – Coaching – Kicot
Cellule Prévention violences

Maison d’accueil Petits Riens

Maison d’Accueil a pour objectif l’accueil et l’hébergement d’hommes âgés de 20 à 60 ans, sans logement, se trouvant en difficulté matérielle et morale, désirant retrouver de l’autonomie en mettant en place tous les outils d’une meilleure réinsertion sociale.

Commune de Saint-Gilles

De doelstellingen van de preventiedienst zijn het bestrijden van het gevoel van onveiligheid en de oorzaken van onveiligheid, het verzekeren van een geruststellende aanwezigheid in de wijken, het oriënteren en begeleiden van de inwoners van Saint-Gillis naar de bevoegde diensten, om problemen te voorkomen op het gebied van onderwijs, de toegang tot de rechtspraak voor iedereen toegankelijk maken en gratis de eerste juridische informatie aanbieden evenals sociaal straatwerk ontwikkelen.

Centre PMS 1 libre de Bruxelles & Centre de PMS libre de Bruxelles-Nord

De PMS-centra bedienen gewone gratis kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen in Noordwest-Brussel. Hun missies bestaan ​​uit de psycho-medisch-sociale begeleiding van studenten en hun families: luisteren, informatie verschaffen, sturing, begeleiding, oriëntatie … in nauwe samenwerking met scholen en verschillende organisaties.

Deze diensten zijn gratis, niet verplicht en vallen onder het beroepsgeheim.