Samen stap voor stap

Vous pouvez remplir ce formulaire en

.

Cette demande d’accompagnement sera adressée, via internet, à Francine An. Wasukundi et Jean Bosco Nsengiyumva – tél. 02.310.08.51 (de 9h à 16h).
De ruimtes van het formulier met een * moeten ingevuld worden en mogen dus niet blanco gelaten worden. Het zijn essentiële gegevens voor het openen van een dossier en een goed verloop van een begeleiding. Onze Organisatie en onze vrijwilligers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Gelieve rekening te houden dat onze vrijwilligers uw begunstigde niet op persoonlijk vlak kennen. Als u tijd wilt besparen met uw volgende verzoeken, moet u de optie voor automatisch aanvullen in uw browser activeren. Pour cela ouvrez ce guide et suivez la procédure correspondant à votre navigateur. Attention : pour que notre formulaire de confirmation n’atterrisse pas dans vos SPAM, veillez enregistrer notre adresse dans votre carnet d’adresse.

La présence d’un astérisque rouge (*) indique le caractère obligatoire de l’information

Vos coordonnées [Institution demandant l'accompagnement]

Numéro de téléphone belge Fixe ou Gsm.

Coordonnées du bénéficiaire de l'accompagnement

Numéro de téléphone belge Fixe ou Gsm.

Accompagnement à effectuer

Numéro de téléphone belge Fixe ou Gsm.