Samen stap voor stap

Ze steunen ons

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW’s, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren, inclusief “Les Amis d’Accompagner”.

. . .

. . .
. . . . . . .
. . .
.
. . .

. .

.

. . . .
. .
. .
. .
. .

. . .

.
. . .
.
. . . . ..